Водогреен котел на твърдо гориво

Стоманен водогреен котел, предназначен за вграждане на отоплителни инсталации, работещи с твърдо гориво. Има възможност за изгаряне на дърва и въглища*¹, както и за работа с пелетна горелка.

Характеристики:

 • огнетръбна конструкция;
 • 5мм дебелина на стената към огнището и димохода;
 • спирални/пружинни турболизатори*² на димните газове, осигуряващи висока ефективност;
 • автоматична/ръчна*² почистваща система на димоходните тръби без отваряне на котела

*¹ Изгарянето на дърва и/или въглища се допуска само в изпълнение със спирални турболатори;
*² Опцията е в зависимост от желанието на клиента;

Технически данни:

 • Мощност
20kW 30kW 40kW
 • Височина
1660mm 1760mm 1860mm
 • Дълбочина
1105mm 1105mm 1105mm
 • Ширина
695mm 695mm 695mm
 • Тегло
250kg 270kg 290kg
 • Воден обем
66l 77l 89l
 • Вход
1" м 1" м 1 1/4" м
 • Изход
1" м 1" м 1 1/4" м
 • Дренаж
1/2" м 1/2" м 1/2" м
 • Вход за сензор
1/2" ж 1/2" ж 1/2" ж
 • Димоход
130mm 130mm 150mm
 • КПД*
92% 92% 92%
* С пружинни турболатори с неръждаема сърцевина