Пелетна горелка Bistra40

Търсим дистрибутори!
За контакти: 0887 644 338

Горелката е предназначена за монтиране на водогрейни котли, парогенератори, пещи, термокамери, топловъздушни агрегати и др. Предназначена е за изгаряне на пелети от биомаса (дървесина, слама, слънчогледова люспа и др.).

Характеристики:

 • Патентован бутален почистващ механизъм, който осигурява цялостно почистване на горивната камера и пространството под нея;
 • Частично почистване/избутване на остатъците по време на горивния процес без неговото прекъсване или компрометиране. По този начин се осигурява възможност за изгаряне на т.нар. “нискокачествени” агропелети, които имат ниска температура на топене на образуваната пепел и формират твърди шлаки.
 • Контактно палене с нагревател с ниска плътност на мощността, разработен специално за целта, което е предпоставка за дългата му и безпроблемна работа;
 • Отчитане на огъня с високотемпературен термочувствителен елемент, който реагира адекватно в условия на замърсеност;
 • Горивна камера, изработена от 8мм стомана;
 • Въртящ се горивен щуцер;
 • Използване на стандартни агрегати (двигатели и редуктори) в индустриално изпълнение за по-голяма надеждност;
 • Защита от обратен огън чрез механично затваряне на горивния щуцер;
 • Управление на помпи за отопление и битова гореща вода с функция против замръзване;
 • Микропроцесорно управление на мощността на работен и външен димен вентилатор;
 • Управление на външна почистваща система;
 • Възможност за контрол на работата на горелката от външно устройство – термостат, таймер и др.;
 • Опростен панел за настройка с три бутона;
 • Възможност за работа с всякакъв тип електрически генератори;
Технически данни:
 • Захранващо напрежение
220V/50Hz
 • Консумирана мощност
350Wmax*¹
 • Номинална топлинна мощност
40kW*²
 • Диаметър на изгаряните пелети
Ф6-8mm
 • Максимална дължина на пелетите
L<=20mm
 • Работна дължина на шнек
1.50m*³
 • Диаметър на шнек
75mm
 • Тегло без шнек
35kg
 • Височина
265mm
 • Ширина
380mm
 • Дължина
*¹ Консумирана мощност от горелката, без допълнителни външни устройства;
*² Зависи от качеството на пелетите;
*³ Могат да бъдат поръчани различни дължини.

Download manual:

ЧЗВ

Често задавани въпроси

Съществена част от сламата на практика е целулоза и лигнин, както и при дървесината. Поради това и енергийната плътност е сходна – 4,49kWh/kg за сламата, срещу 4,8-5,0 kWh/kg за дървесината. В естествен вид сламата има ниска обемна плътност, но в пелетиран вид това не е така.

<- кликнете върху снимката за да видите доклада за лабораторен анализ

В момента сламени пелети се намират на цени около 150-180лв/тон. Възможно е да поскъпнат в известна степен, но не и колкото дървесните. В момента в България се използва по-малко от 5 % от произведената слама. Остаалата се насича и заорава, което е разход за земеделските производители. От друга страна, за производството на 1 тон дървесни пелети са нужни 2 куб. м. Дървесина (около150-160лв), на която трябва да бъде обелена кората, надробена, смляна и след това пелетирана. При сламата процесът се състои в мелене и пелетиране, като цената на изходната суровина е без коментар.

При изгарянето на пелети от слама се образува голямо количество пепел, която се топи при ниска температура. Така отделните прашинки се затопяват и спояват една за друга. По този начин се формират твърди порести буци шлакувала пепел, която задръства горивната камера. Формирането им става в рамките на 15-20 минути. Този ефект може да предизвика пожар в повечето горелки и камини. При ретортните горелки се формира „шлаков капак“ върху огнището, който пречи на ефективното изгаряне на пелетите от този тип.

В момента няма голямо производство на пелети от слама, поради липсата на търсене. До момента малко на брой агропроизводители ги произвеждат, и то за постел на животни. Ние сме едни от първите производители на горелки и котли, които сме ориентирани към това гориво. В районите където имаме продадени съоръжения вече доста агропроизводители се оборудваха с линии за пелетиране. Следва да се отбележи, че машините за пелетиране на слама са същите като тези за пелетиране на дървесина.

Сламата е възобновяем енергиен източник. Докато времето за възобновяване на дървесината е няколко десетки години, при сламата този процес отнема само една.

Да, може. Имаме опит с монтажа на наши горелки върху почти всички видове котли, продавани на нашия пазар, включително и на сухи камини. Все пак горелката е източник на огън, който може да бъде използван по начин, който вас Ви устройва – във водогреен котел, суха камина, хлебарска пещ и др.

Разработената и патентована от нас горелка разполага с уникална почистваща система с две бутала. Едното остъргва и почиства цялата камера преди началото и след края на горивния процес, а също позволява и частично почистване на горивната камера по време на горивния процес без да го прекъсва или компрометира по някакъв начин. По този начин се извършва ефективно почистване и изхвърляне на шлаките в пепелника. Второто бутало почиства пространството под горивната скара, като по този начин въздушния джоб винаги е чист и позволява оптимална работа на съоръжението. Друга особеност е дебелината на горивната камера, която при нас е 8мм. Това, заедно с използването на двигател и редуктор в индустриално изпълнение прави горелката изключително надеждна.

Да, може, но е икономически неизгодно, имайки предвид цената и енергийната плътност на дървесните и на сламените пелети. Всеки потребител сам решава какъв вид пелети да използва.

Ако горелката ще се използва за изгаряне на пелети от слама или царевичак е желателно да разполагате с голям пепелник, за да не се налага прекалено честото му изхвърляне. Има варианти, при които съществуващия котел се повдига върху допълнително огнище+голям пепелник. Това най-често се прилага при чугунените котли.

Гаранционният срок е 3 години и включва всички повреди, възникнали по време на експлоатация, които не се дължат на обичайната експлоатация от потребителя.

Горелките MPE Bistra са с контактно запалване, а не с горещ въздух. Поради тази причина нагревателя е специално разработен от нас, тръбен тип и е с много ниска повърхностна плътност на мощността.  Провеждали сме експеримент, при който нагревател е оставен постоянно включен в продължение на 3 месеца, 24 часа на ден. Този нагревател все още работи и е монтиран в горелка вече трета година.

Поради наличието на 2 почистващи бутала, практически няма нужда от никакво почистване, или периодично техническо или сервизно обслужване. За разлика от много подобни съоръжения на пазара, ние не използваме фотоклетка за засичане на огъня, а високотемпературен индустриален сензор, който не е капризен към замърсяване. Съоръженията от първата ни експериментална серия работят вече трети сезон, някои от тях са изгорили по над 50т пелети и никога не са почиствани. Tова е уред, създаден да бъде във ваша услуга, а не обратното. В редки случаи камъче, метален или друг предмет попадат по някакъв начин в пелетите. Тогава се налага намеса и ръчно почистване. С цел удължаване живота на ходовия винта и гайка, се препоръчва периодично смазване с грес (през 2-3 сезона), което може да се извърши от клиента или от сервизен специалист.