Welcome to Machines for People and Environment.

Good for the people, good for the environment

Welcome to Machines for People and Environment.

Good for the people, good for the environment

Повече за МРЕ

През 2012г. група инженери обединяват идеите и усилията си, за да създават машини от ново поколение с 2 цели – да улесняват взаимодействието човек – природа, а също и да бъдат устойчиви във времето, с дълъг и безпроблемен срок на експлоатация. Така, съвсем естествено, се ражда и марката – MPE – Machines for People and Environment (Машини за хората и средата). По-късно, през 2018г., когато първите продукти са на финала на развойния процес, се създава и фирмата “Василев и Томов” ООД, която е притежател на марката и патентните права на произвежданите продукти.

 

MPE
постижения

През септември 2018, МРЕ печели златен медал на пловдивския международен панаир в категория „Екология и Енергетика“.

Пeлетна горелка Bistra 40

Статии