Особености при изгаряне на агропелети

Особености при изгарянето на агропелети

В последно време все повече домакинства използват пелети за отопление. Основните причини за това са автоматизирания процес на запалване и горене, както и високата ефективност при изгаряне. Последното се постига поради факта, че на кратки интервали от време се подават малки дози гориво и точното количество въздух за оптимално горене. При дървата и въглищата ситуацията е доста по-различна – там се запълва горивната камера с дърва или въглища, а процесът се управлява чрез намаляване на количеството въздух. Горенето с намален въздух отделя по-малко енергия, но за сметка на това се образуват горими газове (въглероден оксид, азотен оксид и много други), които в други условия биха могли да изгорят (до въглероден диоксид и т.н.) и да отделят топлина, но в случая се изхвърлят през комина. Това има два негативни ефекта – икономически, защото се изхвърля гориво през комина и екологичен – недоизгорелите газове се свързват с влагата в атмосферата и образуват киселини (въглеродна, азотна и др) и са причина за т. нар. киселинни дъждове. Пелетите се считат за възобновяемо гориво, тъй като се произвеждат от биомаса.

Какъв е принципа на работа на пелетните горелки:

При повечето горелки работния процес се състои в подаване на пелети с помощта на шнек, които падат в горивнат акамера на горелката. Там се запалват първоначално с помощта на нагревател, а вентилатор осигурява нужното количество въздух за горенето. Друга негова задача е да издухва пепелта, като по този начин осигурява място за следващите дози гориво. Има вариации, при които горелката разполага с втори, вътрешен шнек за избутване на пелетите.

Вторият разпространен тип горелки са т. нар. ретортни горелки. При тях горивото се подава по хоризонтален шнек и се избутва в горивна реторта, в която се подава въздух. Запалването обикновено е ръчно, както и гасенето. Особеното при тези горелки е, че при достигане на зададената температура на котела те минават в режим на поддържане на огъня с много малко подаване гориво и въздух. Поради конструкцията или по-скоро поради наличието на реторта вместо горивна камера, не е възможно подаването на вторичен въздух за оптимално горене. Ето защо повечето горелки от този тип не покриват екологичните изисквания в някои европейски държави.

Какво представляват пелетите и как се произвеждат:

Пелетите на практика са пресовани под високо налягане гранули. Пелетите клас А се произвеждат от дървесна сърцевина без кората. Процесът включва белене на кората, мелене, сушене, пресоване и опаковане. Всичко това поставя под въпрос доколо „ЕКО“ са дървените пелети, тъй като едно дърво се нуждае от 40-50 години за да израсте, а и изсичането на горите води до проблеми свързани с качеството на въздуха и изчезването на подпочвените води. Ето защо в последно време нарсатва интересът към агропелетите, които се произвеждат от отпадъчни земеделски продукти като слама, слънчогледова люспа и др. Това са продукти, които се регенерират само за една година и е известен факт, че при изгарянето си отделят точно толкова въдлероден диоксид, колкото и растението е погълнало докато расте. Важно е да се спомене, че при гниене се отделя същото количество въглероден диоксид, колкото и при горене. Това прави агро отпадъците идеален заместител на твърдото гориво за отопление.

Какви са проблемите при изгаряне на агропелети:

Все повече хора опитват да изгарят агропелети и споделят горчив опит в социалните мрежи и форумите. Много от тях твърдят, че агропелетите са два до три пъти по-неефективни от дървените, задръстват, а понякога и повреждат горелките.

Първо – важно е да се отбележи, че калоричността на пелетите от слама например е 4.49kWh/kg срещу 4.6-4.8kWh/kg при дървените, по данни от сертифицирани и акредитирани лаборатории в България. Срещат се опаковки с дървени пелети с надписи и над 5kWh/kg, но това е калоричността на кафявите/лигнитните въглища.

Второ – агропелетите отделят по-голямо количество пепел от дървените пелети, което е и основният проблем. Вентилаторът на горелката/камината не успява на изчисти отпадъците от горенето, горелката/камината се задръства, което води до неефективно горене и до по-висок разход. При сламените пелети и пелетите от тиквени семки отпадъкът от горенето се стопява от огъня и се формират шлаки. Тези шлаки залепват по горивната камера или образуват „капак“ при ретортните горелки и влошават процеса. Между другото, същото се случва и ако в дървените пелети има кора. Много хора погрешно смятат, че производителите добавят пясък в пелетите, за да увеличат тяхното количество. Това не е възможно, поради спецификата на пресите за пелетиране. Преминаването на само 100кг. пясък през една преса за пелети ще доведе до повреда, изискваща ремонт за няколко хиляди лева. Наличието на шлаки не означава, че пелетите са с по-ниска енергийна стойност, а че просто не са подходящи за някои горелки.

MPE Bistra:

Горелката MPE Bistra е разработена изцяло с поглед върху описаните по-горе проблеми. За целта е разработен и патентован бутален механизъм, който почиства цялата горивна камера преди началото и след края на горивния процес, а по време на горене извършва предварително програмирани ходове за да почисти и избута твърдите остатъци от горенето видео.

По този начин се осигурява непрекъснат и ефективен горивен процес, който отговаря на всички екологични норми, независимо от използваното гориво – висококачествени дървесни или агропелети. Освен това горелката притежава изключителна здравина заради уникалната си горивна камера с дебелина 8мм. Всички електронни и електромеханични компоненти са в индустриално изпълнение, благодарение на което гаранционният срок е 3 години и включва всички възли и агрегати на устройството.